Affärsidé

Inom affärsområdet tak ska vi erbjuda kompletta lösningar för alla typer av takytor och tillhörande kringutrustning så som solceller, sedum och säkerhetsutrustning till i första hand företag, föreningar och privatpersoner för deras behov av täta, hållbara och funktionella tak.

Inom affärsområdet ventilation ska vi erbjuda moderna installationer för alla typer av ventilationsbehov i verksamhetslokaler och bostäder till företag, föreningar och privatpersoner för deras behov av god innemiljö.

Inom affärsområdet byggnadsplåtslageri ska vi erbjuda alla typer av plåtarbeten till i första hand företag och föreningar för deras behov av snygga och funktionella plåtinstallationer.

Vår konkurrenskraft baseras på marknadsledande materialförsörjning i kombination med kompetenta medarbetare och grunden för vår lönsamhet är lokal närvaro, korta beslutsvägar och stort engagemang i vår kunds intressen.